Om Skåne

”Vid Sverige är fäst en liten jordlapp som kallas Skåne…”
Läs mer ⇒

Skånsk Matkultur

Vi älskar vår skånska mat och värnar om vår matkultur.
Läs mer 

Biologisk Mångfald

För att rädda de utrotningshotade arterna placeras de i Ark of Taste.
Läs mer →

MATHANTVERKARE

Vi besöker mathantverkare i Skåne för att koppla samman producenter och konsumenter.
SydÖstra Skåne →    SydVästra Skåne →   NordÖstra Skåne → NordVästra Skåne→

MATMARKNAD

Vi besöker Reko-ringar, Bondens egen marknad och saluhallar etc.
Läs mer →

DIPLOMERING

Vi diplomerar skånska mathantverkare som arbetar för god, ren och rättvis mat för alla.
Läs mer →

PROJEKT

Vi har ett projekt för vilda pollinerare i urban miljö.
Läs mer →

TEMA

Vi har träffar där vi lagar mat, har provsmakningar med lokala säsongsprodukter.

UTBILDNING

Vi utbildar konsumenter genom att bjuda in till Smakäventyr
Läs mer →

Rulla till toppen