Tusen Trädgårdar i Africa

Slow Foods Trädgårdar i Afrika med mål: 10 000 Trädgårdar i Afrika

\"\"

En matträdgård är en droppe i havet jämfört med de problem som Afrika står inför varje dag. Men om antalet trädgårdar växer från hundra till tusen till tio tusen, och de för en dialog tillsammans och stödjer varandra, ökar deras inverkan. Tillsammans kan de förvandlas till en enda röst, som talar emot markgrabbing, GMO och intensivt jordbruk, och för traditionell kunskap, hållbarhet och oberoende när det gäller livsmedel. Då kan de representera ett hopp för tusentals unga människor.

För att skapa tusentals matträdgårdar är det viktigt att bygga och utbilda ett nätverk av afrikanska ledare. Det är därför som Slow Food Foundation har åtagit sig att stödja de lokala samordnarnas arbete, utöka nätverket av afrikanska experter (agronomer och veterinärer), organisera erfarenhetsutbyten och finansiera stipendier för unga afrikaner att studera vid Universitetet för Gastronomisk Vetenskap i Pollenzo, Itlien.

Att skapa tusentals bra, rena och rättvisa matträdgårdar i afrikanska skolor och samhällen innebär inte bara att öka medvetenheten bland unga generationer om vikten av biologisk mångfald av livsmedel och tillgång till hälsosam, färsk mat, utan också att utbilda ett nätverk av ledare som är medvetna om värdet av deras mark, deras kultur som kan fungera som huvudpersoner för förändring och kontinentens framtid. Slow Foods afrikanska matträdgårdar följer filosofin om gott, rent och rättvist. www.youtube.com/watch?v=qMWNn03UEMA

Här är 10 viktiga delar för en Slow Food Trädgård

1. De skapas av en gemenskap

Trädgårdarna samlar och värdesätter kapaciteten hos alla samhällsmedlemmar som förenar olika generationer och sociala grupper (by- eller skolföreningar, lokala administratörer eller ideella organisationer). De återvinner äldre generationers visdom, får ut det mesta av yngre människors energi och kreativitet och drar nytta av experternas kompetens.

2. De är baserade på observation

Innan du planterar en trädgård är det nödvändigt att lära sig att observera och lära känna terrängen, lokala sorter och vattenkällor. Trädgården ska anpassas till sin omgivning och lokala material ska användas för att göra stängsel, kompostkärl och plantskolor.

3. De kräver inte mycket utrymme

Genom att titta kreativt på det tillgängliga utrymmet är det möjligt att hitta någonstans att placera en matträdgård på de mest osannolika ställena: på ett tak, vid sidan av en gångstig etc.

4. De är platser för biologisk mångfald

Slow Food-trädgårdar är platser för lokal biologisk mångfald, som har anpassat sig till klimatet och terrängen tack vare mänskligt urval. Dessa näringsrika och tåliga sorter behöver inte kemiska gödningsmedel och bekämpningsmedel: grönsaker, medicinalväxter, kulinariska örter och fruktträd: bananer, mango, citrus.

5. De producerar sina egna frön

Frön väljs ut och reproduceras av samhällena. Det gör att växterna för varje år blir starkare och bättre lämpade för närområdet, och pengar behöver inte läggas på att köpa paket med fröer.

6. De odlas med hållbara metoder.

Naturläkemedel baserade på örter, blommor eller aska används för att bekämpa skadliga insekter eller sjukdomar.

7. De sparar vatten.

Ett förhållningssätt baserat på observation och kreativitet är grundläggande. Ibland krävs det bara en ränna, tank eller cistern för att samla upp regnvatten för att lösa till synes oöverstigliga problem och undvika dyrare lösningar.

8. De är utomhusklassrum

Matträdgårdar erbjuder ett utmärkt tillfälle att lära vuxna och barn om inhemska växtsorter, främja en hälsosam och varierad kost, förklara hur man undviker att använda kemikalier och ge värde åt jordbrukarnas hantverk.

9. De är användbara, men också roliga

Matträdgårdar är ett enkelt och billigt sätt att tillhandahålla hälsosam och näringsrik mat.

Men även i de mest avlägsna byarna och de fattigaste skolorna är Slow Food-trädgårdar också en plats för lekar, fester och skoj.

10. De är nätverkade tillsammans

Närliggande trädgårdar utbyter frön, medan de längre bort utbyter idéer och information. Samordnarna träffas, skriver till varandra och samarbetar. Tvillingsamarbete mellan skola och convivium från hela världen tillåter skapandet av nya trädgårdar över hela kontinenten.

Karta på trädgårdar i Afrika

\"\"

För att stödja de afrikanska matträdgårdarna kan du skicka en donation till Slow Food genom:

Banköverföring:

C/A betalas till The Slow Food Foundation for Biodiversity

Banca Sella – via Giuseppe Verdi 15, 12042 Bra (Italien)

IBAN: IT75 F 03268 46040 052878155042

SWIFT : SELBIT2BXXX

Online – klicka här: https://donate.slowfood.com/en/project/10-000-orti-in-africa/

Publicerat 1 augusti 2022 av Kenneth Magnusson; text: Annette Nilsson

Rulla till toppen