Internationellt nätverk av marknader – Earth Markets

\"\"

De arbetar i enlighet med principerna för Slow Food.

Huvudpersonerna är små producenter och mathantverkare, som säljer bara det de producerar och kan personligen garantera kvaliteten på sina produkter.

På deras stånd finns god, ren och rättvis mat : produkterna är lokala , färska och säsongsbetonade ; de respekterar miljön och producenternas arbete; de erbjuds till rimliga priser, för de som köper och för de som säljer.

Det är platser för att köpa högkvalitativa produkter, men också platser för att bygga samhällen, skapa utbyte och utbildning.

Projektet

Projektet Slow Food Earth Markets föddes 2004, med dessa mål:

   • Ge tillgång till korta leveranskedjeprodukter, lokala, säsongsbetonade, tillverkade med respekt för miljön och arbetstagarnas rättigheter;

   • Skapa marknadsmöjligheter för småskaliga producenter, normalt utestängda från konventionella kommersiella kanaler;

   • Främja dialogen mellan producenter och konsumenter;

   • Att vara platser för utbyte av kunskap och överföring av kunskap, för utbildning av smak och korrekt kost, samt för utbildning av medvetna medborgare. Platser där man kan utveckla en känsla av gemenskap.

  Idag finns Earth Markets i över 24 länder och är ett uttryck för de platser och människor som kommer från de mest skilda kulturer. De har olika former (från den stora stadsmarknaden till den lilla lokala marknaden, från permanenta till ambulerande former) men delar en gemensam vision, som beskrivs i projektets internationella riktlinjer. 

  https://www.fondazioneslowfood.com/wp-content/uploads/2020/09/EN_linee-guida_MERCATI.pdf

  De producenter och hantverkare som deltar i Earth Market respekterar urvalskriterierna, som Slow Food använder för utställningarna av vår huvudevenemang: Terra Madre Salone del GustoCheese och Slow Fish.

  www.fondazioneslowfood.com/wp-content/uploads/2022/03/IT_criteri_espositori_Mercati.pdf

  Att gå med i nätverket Earth Markets innebär att åta sig att utveckla och stödja Slow Foods projekt för skydd av biologisk mångfald, dela de viktigaste insamlingsinitiativen för att upprätthålla Slow Foods projekt: Gardens in AfricaSlow Food PresidiaArk of Taste etc. och sprida Slow Foods kampanjer.

  Publicerat 1 augusti 2022 av Kenneth Magnusson; Text: Annette Nilsson

  Rulla till toppen