Slowfood Skåne – Convivum Scania – Organisation

Lokal

Vår gräsrotsrörelse är skapad i mer än 2000 lokala grupper. Convivia är grupper av individer som ingår i Slow Food och marknadsför det i sitt närområde. Gemenskaper är grupper som går samman för att arbeta mot ett specifikt mål eller tema.

\"\"

Convivium

\"\"

Convivier.
Dessa Convivier finns där nätverket är väl utvecklat, som kan upprätthålla dess aktiviteter såväl som utvecklingen av den globala rörelsen.

Slowfood International

Slow Food Foundation är det juridiska termen för vår gräsrotsrörelse.
Det är en ideell organisation som strävar efter medborgerliga, solidariska och socialt användbara syften genom att skapa och underhålla ett nätverk av lokala samhällen.

\"\"

Slowfood styrorgan

\"\"

Slow Food styrs av en internationell styrelse, som är dess högsta styrande organ. Strategiska beslut utvecklas från en nära dialog mellan den internationella styrelsen, det internationella rådet och Slow Foods huvudkontor.

Slow Food Teams

Slow Food-team finns i städerna Bra (Italien) och Bryssel (Belgien). De sköter den dagliga verksamheten och stöttar nätverket

\"\"

Rulla till toppen