Projekt

Odla på balkong och liten täppa för vilda pollinerare som bin, humlor och andra insekter i urban miljö

Bakgrund till vårt projekt
I vårt Nyhetsbrev som skickades ut i september 2021 informerades våra medlemmar om följande:

I Sverige finns det knappt 300 vilda arter av bin varav ca 40 är humlor. Ca 100 arter vilda bin finns idag med på Artdata-bankens rödlista.
Av dessa är ca 60 hotade. Trots detta är läget bättre här än i England, där fler arter utrotats och man har importerat Vallhumlan från Skåne, som vi fortfarande har ganska rikligt med. På bilden en Vallhumla i arbete? Kolla länken och se om det stämmer.
www.artdata.slu.se/Humlor/filer/Humlor_alla_090404.pdf

Foto: Inga-Lill Widmark

Därefter kom ett mail från medlemmen Inga-Lill Widmark med följande tips från hennes pollinerarverkstad:
”På min lilla balkong mitt i stenstaden Tågaborg här i Helsingborg har jag idag haft mycket besök.
Humlor, bin, blomsterflugor, nyckelpigor, getingar, husflugor, citron-, tistel-, amiral- och kålfjärilar samt en massa annat smått, som flyger och gör nytta i vår natur. Nästa år planterar jag blåhatt, som jag lärt mig av den danske ”100% bonde” på TV.
Det är den växt, som ger mest nektar och pollen till insekterna. Lite nytta i mitt lilla format kan jag ändå göra!”

Detta blev upptakten till vårt projekt att samla seniorer på Träffpunkt Tågaborg kommande vår fredag 8 april 2022 till den första träffen med rubriken: ” Odla på balkong och liten täppa för bin & humlor och andra vilda pollinerare.

Vi har massor med balkonger och täpper här på Tågaborg men väldigt magert med växter som kan förse vår vilda pollinerare med pollen och nektar. Vi fokuserade på dem och gav tips om hur vi kan förse dem med dukade bord. Vilda bin och humlor jobbar längre dagar än tama bin och är ute i alla väder också när det blåser och regnar.

Deras matförråd räcker bara i ungefär tre dagar medan honungsbin kan ha reserver för en månad. Därför är det extra viktigt att vi hjälper dessa. Medlemmen Inga-Lill Widmark och ordförande Annette Nilsson förodlade och kom med små plantor till dem som vill ha en starter. Träffen blev mycket uppskattad, så vi bestämde att ha en återträff på hösten och då berätta för varandra hur vi lyckats. Den blev fredag 2 september på Träffpunkt Tågaborg, där vi hade en gästföreläsare: Eivor Johansson, Landskrona medlem i trädgårdsföreningar och Naturskyddsförening sedan 1970-talet. Hon bjöd på tips och råd att odla på liten yta.

Vi gjorde samma upplägg under 2023 för seniorerna på Träffpunkt Tågaborg och i år 2024 kommer vi för tredje året att ha vår första träff fredag 26/5 kl. 13.30 på Träffpunkt Tågaborg. Varmt välkomna!

Rulla till toppen