Presidium

Slow Food Presidia är Slow Food Communities som arbetar varje dag för att rädda inhemska boskapsraser, lokala frukt- och grönsaksvarianter, bröd, ostar, charkuterier etc. De är engagerade i att förmedla traditionell produktionsteknik och hantverk, de bryr sig om miljön och de tillför värde till landskap, platser och kulturer. Presidia involverar tusentals bönder, mathantverkare, herdar, fiskare och vinodlare på alla fem kontinenterna.

Projektet Slow Food Presidium startades första gången 2000

Slow Food började förstå hur brådskande det var att rädda den biologiska mångfalden i livsmedel i mitten av 1990-talet och hade börjat kartlägga produkter som riskerade att dö ut. En virtuell katalog, Smakens ark, hade skapats för att samla ihop växtsorter, djurraser, bröd, ostar, charkuterier och andra livsmedelsprodukter från hela världen. Denna lista finns fortfarande och fortsätter att växa för varje dag, men med Presidium-projektet övergick Slow Food från att skapa en katalog till att genomföra konkreta åtgärder på fältet med direkt inblandning av livsmedels-producenter.

Varje presidium representerar:

  • En gemenskap av producenter inspirerade av Slow Foods filosofi
  • En traditionell livsmedelsprodukt
  • En plats
  • Kulturarv och ett arv av kunskap

Slow Food Presidia är uttryck för de mest olika kulturerna och ekosystemen, från de snöiga alperna till tropiska skogar, från små öar till stadens utkanter och översätter Slow Food-filosofin till vardagen. De följer principerna för AGRO ekologi dvs. sätt att odla och driva lantbruk som bygger på ekologiska principer, med respekt för mark, vatten, djurvälfärd och biologisk mångfald, inklusive mikroflorans osynliga biologiska mångfald och den kulturella biologiska mångfalden av visdom och färdigheter. De bevarar traditionella jordbrukslandskap, minskar miljöpåverkan från livsmedelsproduktion till ett minimum, undviker användningen av bekämpningsmedel, antibiotika, konserverings-medel, konstgjorda tillsatser och färgämnen, och använder detaljerade etiketter som beskriver varje steg i produktionsprocessen. Presidierna är förnäma exempel på den lokala ekonomin, erkänd på internationell nivå av institutioner, den akademiska världen, media och konsumenter.

Vad gör Slow Food?

  • Delar presidiets riktlinjer för varje kategori med producenterna.
  • Övervakar produktionsprotokollen och ger etiketter med återblickar och framåtblickar.
  • Organiserar utbildningsaktiviteter för att förbättra produktionens hållbarhet.
  • Marknadsför Presidium-produkter vid lokala, nationella och internationella evenemang som t.ex. Terra Madre, Cheese och Slow Fish.
  • Sätter Presidium-producenter i kontakt med kockar från Slow Food Alliance, Earth Markets och andra återförsäljare och producenter som är intresserade av att köpa produkterna för att sälja eller bearbeta dem.
  • Delar berättelserna om produkterna, producenterna och platserna genom filmer, publikationer, artiklar, konferenser m. m.

För närvarande har vi fyra Presidier i Sverige

Jämtländsk källarlagrad getost – www.fondazioneslowfood.com/en/slow-food-presidia/jamtland-cellar-matured-goat-cheese/

Öländska bruna bönor – www.fondazioneslowfood.com/en/slow-food-presidia/oland-island-brown-beans/

Torkat renkött – Suovas – www.fondazioneslowfood.com/en/slow-food-presidia/reindeer-suovas/

Samisk Gurpi renkött – gjord av kött som blivit över från andra beredningar röks i 2 till 6 eller 7 timmar.

Sámi Reindeer Gurpi

Presidier i övriga världen

Ca 630 i 78 andra länder

Slow Food Presidia
Rulla till toppen