Odla bin – bee urban

En växande trend i större städer är biodling. Syftet är att skydda och bevara ett viktigt nyttodjur som beklagligtvis är utrotningshotat. Över 80 % av alla grödor i världen är beroende av att pollineras av bin, samt av humlor, fjärilar och olika blomflugor.

Bin är en förutsättning för att vi ska få frukt, bär och grönsaker på våra tallrikar. Bidöden är ett globalt problem och har flera orsaker som virus, monokulturer i jordbruket, gifter från besprutning av grödor och kvalster i bikuporna.

På Kulturhusets takterrass i Stockholm finns flera bikupor med 125 000 bin ett par meter från cafeterian och liknande finns i Köpenhamn och många andra storstäder.
Bin äter bara pollen och nektar, de är fredliga och därför kan de vistas nära serveringar, till skillnad från getingar som lockas av den mat vi äter.

Företaget Bee Urbans affärsidé är att öka medvetandet om bin och dess betydelse för pollinering. Företag och organisationer kan sponsra en bikupa för 60 000 kr om året och då ingår all skötsel och som bonus får man cirka 20 kilo honung per år.

Det finns cirka 300 arter av bin i Sverige och för att samla ihop ett halvt kilo honung krävs mellan 20 – 30 000 flygningar till en nektarkälla. I Sverige produceras 1 500 ton honung varje år.