Odlad fisk allt vanligare

Sedan 1980-talet har odling och konsumtion av odlad fisk ökat enormt och inom en snar framtid kommer odlad fisk att stå för merparten av världens förtäring av fisk. Men det finns flera nackdelar med odlad fisk.

Konsumtion fisk

Problemen med övergödning och bottendöd i Östersjön är ett sorgligt kapitel. Algblomningen är åter-kommande varje sommar och Livsmedelsverket avråder barn och gravida kvinnor att äta strömming, lax och torsk regelbundet p.g.a. höga halter dioxin och Pcb.

Vid Höga kusten mellan Sundsvall och Örnsköldsvik finns några av Sveriges största fiskodlingar. Här odlas nästan 2 500 ton per år, framförallt Regnbågsöring som säljs som Regnbågslax. Marinekologer har räknat ut att 1 000 ton odlad fisk ger i utsläpp, motsvarande att 10 000 människor sätter sig vid havet och gör ifrån sig. Man får syrefria bottnar under odlingskassarna. Fosfor och kväve göder alger, som när de dör faller till botten och förbrukar det mesta av syret.

Fiskodlingarna använder inte fiskmjöl från Östersjön, därför att det är giftigt, så man köper fiskmjöl från världshaven. Fiskmjölet blandas sedan med sojaprotein, troligen av genmodifierade sojabönor från USA eller Sydamerika. För att föda upp en enda regnbågslax går det åt fiskprotein motsvarande 1,2 till 1,5 regnbågslaxar och för norskodlad lax är siffran uppe i 2,5. Ett annat stort problem är att odlad fisk rymmer ur
kassarna och slår ut det naturliga fiskbeståndet med parasiter och sjukdomar.

Men det finns ekologiska fiskodlingar som odlar lax, som tar hänsyn till fiskfodret och vattenbruket där odlingskassarna placeras och används. Laxen finns att köpa på Coop.