Vi gör en ”Svenska Akademien” och ställer in diplomeringen 12/12

Vi ställer in vår diplomering i år och väntar till nästa år beroende på osäkerhet bland kandidaterna.