Slow Food Skåne delar ut diplom

Slow Food Skåne har som tradition att dela ut diplom till odlare, producenter och andra personer som stärker och marknadsför skånsk matkultur. För andra året i rad delade Jan Hedh ut diplom och priser på Fredriksdals Muséer och trädgårdar i Helsingborg.

I år var det Per-Olof Ingemarsson från Bjärefågel och Mats Olofsson från Vikentomater som fick ta emot diplom och priser ur Jan Hedhs hand.

 

Från höger Per-Olof Ingemarsson, Bjärefågel, Jan Hedh bagarmästare, författare och dessertmästare, samt Bengt Danebring ordförande Slow Food Skåne.

 

 

Till höger pristagaren Mats Olofsson från Vikentomater, medan Jan Hedh läser upp motiveringen.

 

 

 

Samtidigt avgjordes den stora brödtävlingen på Fredriksdal. Vann gjorde Solhaga Stenugnsbageri i Slöinge för sitt fantastiska bröd som övertygade juryn med bred marginal.

Kockbroschyr för lantrasen Linderödaren

Föreningen Landtsvinet som ansvarar för lantrasens genbank har i dagarna kommit ut med broschyren ”Gastronomi med Linderödssvin” och syftet med denna är att öka förståelsen mellan konsument, kockar och uppfödare. Man vill uppmuntra intresset för detta rara svin som är utrotningshotat, men som samtidigt bjuder på ett delikat kött.

Slow Food Skåne stödjer helhjärtat detta initiativ. Vi ansökte om att placera den i Slow Foods smakernas ark redan 2006 och den är dokumenterad där. Slow Food har en mängd liknande projekt runt om i världen och syftet är att försöka bevara och öka beståndet av gamla lantraser, växter och all annan lokal mat som hotas av utrotning eller som riskerar att glömmas bort.

Du kan hämta broschyren här nedan.

Kockbroschyr Linderödaren