Slow Food diplomering torsdag 16 december 2021

Vi inbjuder till Diplomutdelning och passar samtidigt på att fira Terra Madre dag visserligen 6 dagar senare än den dag för 32 år sedan som Slow Food bildades. Diplomutdelning och middag sker på Träffpunkt Tågaborg, Tågagatan 32, Helsingborg.

De nominerade som vi diplomerar är: Glada Getens Gårdsmejeri – Victoria Mårtensson Winberg och Henrik Mårtensson Vånga Frukt & Must – Sven-Anders Persson och Marie-Louise Zernisson. Diplomutdelare är vår styrelsemedlem Jan Hedh.

Program

kl.17.00

Vi hälsar Glada Getens Gårdmejeris Victoria Winberg Mårtensson & Henrik Mårtensson, Vångadalens Frukt & Musts Marie-Louise Zernisson ch Sven-Anders Persson, våra Slow Food medlemmar och övriga gäster varmt välkomna!

Vi börjar med små smakprover på vad dessa duktiga odlare, uppfödare och småhant-verkare producerar.. De har fått guldmedaljer på SM i Mathantverk 2018.Glada Getens Gårdsmejeris Ostkaka och Vångadalens Frukt & Musts äppelmust på Rubinola.

kl.17.30

Vår styrelsemedlem, konditor, dessertmästare och chokladmästare Jan Hedh delar ut och ger motivering till Convivium Scanias – Slow Food Skånes diplom för deras fantastiska arbeten helt i Slow Foods anda att producera God – Ren – Rättvis mat för Alla.

kl.18.00

Vi bjuder våra diplomerade samt våra förbokade och betalande medlemmar med gäster på en 3-rätters middag. .

Diplomering

Onsdagen den 16 juni kl. 16 på Sigvard Månsgård, Ådalsvägen 112 utanför Åstorp kommer Slow Food Skåne – Convivium Scania att diplomera Mina Kandi med familj. Vi börjar med en rundvandring på gården med Mina som guide. Hon kommer att berätta om gårdens produktion och hennes kommande utvecklingsplaner.

Mina Kandi visar en stor helhetssyn på djurhållning och miljö med ett eget litet ekologiskt system där hon och hennes familj tar hand om djuren. Djuren tar hand om marken, som bidrar till ett hållbart och öppet jordbrukslandskap. Mina Kandis vision om en ökad satsning på den skånska landsbygdens möjligheter att producera råvaror av högsta kvalité och samtidigt värna om det gamla goda traditionella produktionssättet.

Hon har lyckats att förverkliga sin dröm om att producera och förädla råvaror av högsta kvalitet direkt från sin gård. Resultatet har blivit fine diningens finess tillsammans med exotiska smakupplevelser från hemlandet Marocko.

Som uppfödare, köksmästare, innovatör och säljare har hon förenat alla delar till en ekologisk hållbar produktionsenhet på Sigvard Månsgård.

Gårdens produktion är i princip säsongsstyrd med spännande erbjudanden, som följer djuren och naturens rytm allt i Slow Foods anda om God – Ren – Rättvis mat.

Terra Madre Salone del Gusto 2020 – 2021

TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO
Föreställ dig att det är som en lång resa. Vi avgår idag den 8 oktober 2020, med en rik kalender med aktiviteter som kommer att utvecklas både on- och offline, i evenemang runt om i världen. Vi fortsätter denna resa i sex månader, med nytt digitalt innehåll och många fysiska händelser över hav och tidszoner. Vi når äntligen vår slutdestination i april 2021, med Slow Foods Internationella Kongress, och tar med alla idéer för framtiden om mat som samlats in under denna resa.

EN GRADVIS UTVECKLING
Vi har börjat utveckla denna plattform, och vi vill sammanställa den in i minsta detalj, med fokus på inkludering och tillgänglighet. Som sådan ber vi vänligt om ditt tålamod.  Huset till Terra Madre har sina grundar, men det har ännu inte sina väggar, dess inredning, sina möbler. Vi lägger till dem efter hand som vi successivt går framåt. Registrera dig gärna för vårt nyhetsbrev och följ våra sociala kanaler för att hålla dig uppdaterad! https://www.slowfood.com/newsletter/

FRI TILLGÅNG!
Till skillnad från tidigare Terra Madre event är allt innehåll, som publiceras på denna plattform gratis för alla. När vi har mer material att erbjuda kommer vi också ge möjligt för donationer för att stödja Terra Madres arbete jorden runt.

VAD ÄR PROBLEMET? VAD ÄR LÖSNINGEN?
I flera månader har världen varit fokuserad på Covid-19-pandemin och den efterföljande ekonomiska krisen. Ändå är det verkliga existentiella hotet vi står inför den pågående klimat- och miljökrisen, som kraftigt förstärker de andra två. Vi måste reagera och möta den krisen tillsammans, eftersom den påverkar alla aspekter av människors liv. Vår hälsa, vårt samhälle, vår ekonomi och ekologin på hela planeten. Vi behöver radikala åtgärder nu innan det är för sent.

Vi har ett svar: Biologisk mångfald. Hur är det möjligt att mata planeten som garanterar god, ren och rättvis mat för alla? Vad kan vi göra för att vända en utvecklingsmodell som skapar sociala och miljömässiga katastrofer och eroderar vårt naturliga kapital? Vi i Slow Food menar att den enda vägen framåt är genom att främja biologisk mångfald i alla dess former: från osynliga bakterier till de största arterna, liksom mångfalden av mänskliga kunskaper och kulturer. Detta uppdrag är mer brådskande än någonsin.

EN NY GEOGRAFI
Vi bör inte betrakta världen som en platt karta för att dra gränser, ett utrymme att erövra, hantera, kontrollera eller resa över på kortast möjliga tid. I den nya geografin av Terra Madre är jorden ett jordklot bestående av jord, vatten, luft, platser och förhållanden mellan människor, samhällen och arter.

Vi måste också ta hänsyn till den vertikala dimensionen höjd. Låt oss ha fokus på ekosystem och lägga gränser, politik, stater och regioner i bakgrunden. Låt oss analysera de olika svagheterna, problemen, lösningarna och möjligheterna inte som italienare eller amerikaner, ugandier eller brasilianare utan som invånare i bergen, kullarna, slätterna, öarna och städerna.

HIGHLANDS
Ta hand om marken som en möjlighet att återuppliva lokala ekonomier. I högländerna är huvudpersonerna producenter i bergiga och kuperade områden: fjällhönor, gräsmatade ostar, knölar och rötter (från Andinpotatis till rovor), baljväxter och spannmål i kullarna (kikärter, amarant, teff) och bröd producerat på hög höjd (med rågmjöl eller farro), vilda örter, kastanjer, äpplen, agave från den mexikanska platån och kaffe. Här visar vi hur system för hantering och vård av marken (terrasser, alpina betesmarker, andra i Peru, *milpa i Mexiko) representerar en möjlighet att återaktivera lokala ekonomier och ett svar på utbredda problem som avfolkning, **hydrogeologisk instabilitet och svårigheterna med jordbruksproblem och uppfödning.

*milpa – forntida jordbruksmetoderna från Maya-folken och andra mesoamerikanska människor producerar majs , bönor och squash. Milpa-cykeln kräver två års odling och åtta år för att låta området ligga i vila.

**Hydrogeologi – den del av geologin som studerar grundvattnet, dess förekomst, egenskaper och rörelse.

WATERLANDS
Ekosystemets välbefinnande beror på vårt erkännande av att hav, hav och inlandsvatten är en gemensam nytta. De tillhör oss alla, och vi måste alla ta hand om dem. I vattenländerna presenterar vi projekt med inriktning på hållbart fiske – från Medelhavet till Karibien – och försvaret av havet, hav och inre vatten samt salter, oljor, tång och naturligtvis ris – den viktigaste vattenväxten. Vi diskuterar våra vatten och hav som en gemensam risk för, och nödvändigheten av att utveckla skyddade områden, återställa värdet för arbetet i små kustsamhällen och Medelhavslandskapets roll. Vi kommer också att visa hur vi alla kan bidra till att ta hand om hälsan i våra vatten genom att bekämpa föroreningar och avfall.

LOWLANDS
Ekosystemet som visar den skarpaste kontrasten mellan olika produktionssätt. Å ena sidan monokulturer och intensiva gårdar; å andra sidan diversifierade småskaliga gårdar, en symbol för förnyelse. Slow Food föreslår agroekologi som en lösning på spridningen av intensivt jordbruk, monokulturer, ökenspridning och relaterade problem. Samtidigt är minskningen av köttförbrukningen och främjandet av ett hållbart jordbruk som respekterar djurskyddet en del av alternativet till industrialiserat djuruppfödning och avskogning.

URBANLANDS
Ett rättvist och inkluderande ekosystem där information och allmänhetens medvetenhet kan göra skillnaden. Stadsområden är en väsentlig del av vår ekosystemdelning för det enkla faktum att idag mer än hälften av världens befolkning bor i urbana områden och andelen kommer att öka ytterligare. Å ena sidan gör deras efterfrågan dem till en av de främsta orsakerna till klimatkrisen. Å andra sidan kan de vara laboratorier för innovation, platser att experimentera med nya modeller för att leva tillsammans och utveckla, främja livsmedelspolitik som syftar till att mildra vår miljöpåverkan och förändra vår kollektiva konsumtion.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS NÖDSITUATIONER OCH ÖVRIGA KRISER I VÅR TID
Det är inte bara en akut sjukvård. Covid-19 representerar en möjlighet för oss att öppna ögonen och hitta lösningar på alla andra nödsituationer vi står inför: klimat- och miljökrisen; den ekonomiska krisen som skapas av en ohållbar utvecklingsmodell baserad på den omöjliga drömmen om oändlig tillväxt, en modell som främjar social orättvisa och fördelar vår kollektiva rikedom allt mer ojämlikt. Social utslagning av stora delar av befolkningen och förnekande av grundläggande rättigheter och dramatisk massmigration.

Livsmedelssystemet har påverkats djupt av den globala akutvården. Påverkningarna på utbudet och efterfrågan på mat har fått allvarliga konsekvenser för de fyra pelarna för livsmedelssäkerhet: tillgänglighet, tillgång, användning och stabilitet. Pandemin är inte bara en hälsokris utan en livsmedelskris.

Situationen vi lever i är på många sätt oöverträffad, medan det för andra helt enkelt betonar vad vi har känt länge. Covid-19 har framkallat en akut sjukvård, men samtidigt har den understrukit allvaret i den bredare miljökrisen vi står inför, en som gör planeten mer ömtålig dag för dag, som accentuerar våra egna svagheter. Endast genom att ha rätt inställning till krisen, agera omedelbart och med rätta verktyg kommer vi att kunna ändra kurs och gå mot en ny utvecklingsmodell och förbättra förhållandet mellan mänskligheten och resten av naturen.

VÅR MAT – VÅR PLANET – VÅR FRAMTID
Mat, planet, framtid. Terra Madre Salone del Gusto 2020-taggen är tydlig och enkel att identifierar en kedja av relationer som borde vara tydliga för oss alla, även om vi inte alltid märker det.

Våra relationer till vår mat – hur vi producerar, distribuerar, väljer och äter den – har enorma effekter på vår planet och därmed vår framtid.

För några år sedan läste vi den skrämmande roliga och dödliga allvarliga boken Vad om? Allvarliga vetenskapliga svar på absurde hypotetiska frågor, där fysiker, programmerare och karikatyrtecknaren Randall Munroe (kanske bäst känd som författaren till xkcd-webkomiken) svarar på bisarra frågor som ”Vad skulle hända om alla på jorden samlades på ett ställe samtidigt?” med strikt vetenskaplig noggrannhet.

VAD SKA HÄNDA OM …
Utöver de löjliga hypotetiska frågorna skulle det inte vara en dålig idé att ställa oss några frågor om mat och att tänka på några av de paradoxer som finns i vår kost (som ofta är inte mindre absurd än förslagen i Munroes bok).

Å ena sidan … vad skulle hända om vi alla åt exklusivt importerad mat? Om vi bara åt en enda typ av fisk eller kött? Om vi äter kött utan att tänka på var det kommer ifrån i denna värld av industrialiserade gårdar, slutade att oroa oss för bekämpningsmedel och accepterade ekologiska kollapser av bin och andra pollinerare?

FRAMTIDSCENARIER
På Terra Madre Salone del Gusto 2020 kommer vi att föreställa oss en mängd olika framtidsscenarier och på vilken typ av framtid som ligger framför oss, eftersom vi snart tar slut på tiden. Vi vill försöka göra detta med bidrag från alla. I vår resa mot april 2021 ber vi dig att delta på ett antal sätt genom att delta i evenemang, undersökningar och utmaningar. Och vi ska försöka förstå vart vi ska och identifiera de åtgärder, som behöver korrigeras för att säkerställa en bättre framtid.

Välkomna att delta!
https://terramadresalonedelgusto.com/en/terra-madre-2020/

Slow Food Skånes verksamhetsberättelse för 2019

Träff 1 – Biodling och honungsprovning den 20 mars på Olympiaskolan

Det är över 10 år sedan vi sist träffade biodlaren Michael Lühr. Han berättade om binas situation idag och gav oss smakprov på sin honung.

Träff 2 lördagen den 27 april – Ringsjön med Ebbatorps Fågel i Södra Munkarp och Björks Fiskbutik & Rökeri, Råröd Sjögården utanför Höör.

Vi besökte Ebbatorps Fågel vid Ringsjön. Där de berättade om sin verksamhet och vi fick möjlighet att köpa kyckling både hel, delad och styckdetaljer färska eller varmrökta.

Därefter körde vi till Björks Fiskbutik & Rökeri ca 5 km därifrån och åt en god lunchbuffé. I butiken fanns förutom en mängd fiskprodukter och fiskrätter också produkter från småproducenter som kryddor, marmelader, Ebbatorps produkter, korv från Skräddarens i Svensköp, bröd från Bagarstugan i Vissmarlöv, ägg från Lommarps gård samt must från Sara’s Skafferi.

Träff 3 lördagen den 15 juni tog vi en tur med Sundsbussen Pernille och gjorde en utflykt till Helsingør med besök på Værftets Madmarked

Denna Matmarknad är en samlingspunkt for alla åldrar med stort Street Food-koncept i rustik maritim miljö med gemytlig stämning. Vi kunde välja mellan Fish’n Chips, pizza, läckra kakor, tacos, indisk mat, pannkakor och släcka törsten i baren där det fanns ett stort utbud av kalla drycker.

Träff 4 Årsmöte söndagen den 30 juni på Maria Park med tema ”Fingermat till handplockade viner”

Årsmötet flyttades från söndagen den 26 maj till detta datum på grund av vår ordförande Bengt Danebrings bortgång. Vi startade årsmötet med en tyst minut för honom.

Annette Nilsson valdes till ordförande för årsmötet och redogjorde för vår verksamhet under 2018. Birgitta Olsson valdes till sekreterare för årsmötet då Marie Andreasson inte kunde delta. Ingela Magnusson vår kassör redogjorde för räkenskaperna och föredragningen av Revisionsberättelse för år 2018, eftersom vår revisor Olof Widmark inte kunde medverka på vårt årsmöte. Han föreslog att ansvarsfrihet beviljas kassören för den tid som revisionen omfattade. Kenneth Magnusson och Reidun Nyvoll valdes som justeringspersoner, tillika rösträknare vid årsmötet.

Årsmötet valde för 2 år: Bo Dahlgren, Elizabeth Khan Tublén, Ingela Magnusson, som kvarstår som kassör. Hedersledamoten Jan Hedh valdes på ett år. Marie Andreasson kvarstår som sekreterare då hennes mandattid går ut först nästa år. Detsamma gäller för Birgitta Olsson. Styrelsen består nu av Annette Nilsson, Marie Andreasson, Ingela Magnusson, Birgitta Olsson, Bo Dahlgren, Elizabeth Khan Tublén och Jan Hedh.

Både valberedareAnn-Charlotte Pålsson och revisor Olof Widmark omvaldes. Årsmötet valde två firmatecknare Annette Nilsson och Ingela Magnusson, var för sig. Efter årsmötet bjöd styrelsen på hemlagad fingermat med handplockade viner.

Träff 5 – Vingårdsvandring på Lottenlund Estate söndagen den 8/9

Vi fick en genomgång av vinodling, biodling och äppelodling på Lottenlund. Gården har på några år vuxit fram från en idé som väcktes under ett besök på en vingård i Toscana – att bo på en vingård fast hemma dvs. en kilometer söder om Allerums kyrka utanför Helsingborg. Vingården är under uppbyggnad och under hösten skördas vindruvorna för första gången. Så vi får vänta på vinet.

Spännande att få möta en vinbonde, som tror och satsar på den växande trenden – Kulinarisk turism och står för hållbarhet, närodlat utan kemiska växtskyddsmedel. Och ger möjlighet att bidra till den biologiska mångfalden på landsbygden med hjälp av sina bin, som pollinerar äppelodlingen. Tina Berthelsen är också en av initiativtagarna till REKO-ringen Kullabygden och Helsingborg, som hon berättade om.

Medlemmar från vår förening gjorde en Slow Food-matresa till Scotland 16 –21 september 2019

Denna fantastiska resa skräddarsyddes av våra slowfoodare Wendy och Bosse, som bor i Skottland och guidade med besök i bl.a. den vackra och historiska kustbyn Aberdour, Fife, Edinburgh, Orkney öarna och Westray. På familjehotellet Lynnfield på Orkney serverades varje kväll gourmémiddagar där lokala producenter berätta om sina verksamheter och produkter. Givetvis gavs också tillfälle att smaka whisky och havets läckerheter.

Träff 6 – Våra Skottlandsresenärer berättade, visade bilder och bjöd på smakprover från resan onsdagen den 16 oktober på Olympiaskolan

Vi som inte hade möjlighet att vara med på resan fick en fin reseupplevelse med vackra bilder och njöt av smakprover från Skottland.

Träff 7 – Guyana en pärla i Sydamerika tisdagen den 26 november på Olympiaskolan. Hemtrakt för vår styrelsemedlem Elizabeth Khan Tublén

Honberättade om landets matkultur. Befolkningen i Guyana delas in i sex etniska grupper. Den största som utgör nästan halva befolkningen är indier. När slaveriet förbjöds och många av de svarta slavarna flyttade från sockerplantagerna hämtades mycket arbetskraft från Indien. Övrig befolkning är främst britter, portugiser och kineser. Georgetown är Guyanas huvudstad och viktigaste hamnstad. Den grundades av holländarna på 1600-talet då landet var en holländsk koloni. 1815 tog britterna över landet. De ursprungliga indianerna utgör bara ca 10 procent av befolkningen men deras matkultur lever kvar. Elizabeth bjöd bl.a. på en gryta med ursprung från dem. Vi fick uppleva en spännande och exotisk resa till hennes hemland och tillsammans blandade vi en uppfriskande drink.

Vi gjorde en ”Svenska Akademien” och ställde in diplomeringen 12/12

Styrelsen tog beslutet på grund av att de tilltänkta kandidaternas verksamheter hade förändrats.

Samarbetet med Dante Alighieri kommer att tas upp igen under 2020.

Bo Dahlgren har fått i uppdrag att ta ansvar för att aktivt arbeta med att sätta fokus på våra unika och utrotningshotade arter för att rädda och bevara den biologiska mångfalden som t.ex. Blommehöna, Göingeget, Stenbit etc. och placera dem i The Ark of Taste. För att därefter få restauratörer att vilja lyfta fram maträtter baserade på dessa. På grund av convid-19 kommer detta arbete att flyttas framåt i tiden.

Annette Nilsson

Ordförande med styrelse

Slow Food Skåne – Convivium Scania

Slow Food Skånes årsmöte framflyttat till söndagen den 23 augusti 2020

Hej alla slowfoodare,
Det är tråkigt att behöva flytta vårt årsmöte men vi i styrelsen har tagit beslutet att göra som Föreningen Lantsvinet och flytta fram vårt årsmöte till söndagen den 23 augusti kl. 14.00 på Träffpunkt Tågaborg pga. rådande omständigheter. Vi hoppas att det kommer att fungera. Ingen vet ju när faran är över vad gäller smittrisk. Om det inte har klingat ut i slutet av juli får vi hitta nya lösningar.

Vi får under tiden njuta av det soliga vårvädret, grönskan och alla knoppar som håller på att slå ut.

Var rädda om er och passa på att njuta i sakta mak för det är en aning glest i de flestas kalendrar.

Slowhälsningar

Annette med styrelse
Slow Food Skåne – Convivium Scania

Våren vinprovning 2020

Slow Food Skåne Vinprovning i Helsingør tisdagen den 3 mars 2020 kl. 18.00

Värd Gastrovin.dk med Sommelie Nikolaj Pedersen. Vinprovning med 8 utvalda kvalitetsprodukter från Piemonte vinhuset Damilano. Dessutom kommer det att serveras en underbar tapasinspirerad meny på Skydeselskabet, Stengade 46 Helsingør. En fem minuters promenad från färjan. Huset är byggt som ett kungligt svenskt postkontor under åren 1784 – 1791 med en arkitektur, som representerar klassicismen för första gången i Helsingør.

Pris 400,00 DKK/person

Varmt välkomna både Slow Food medlemmar och vänner!

Anmäl dig på länken nedan och ta med orderbekräftelsen som biljett.

https://gastrovin.dk/shop/57-diverse/99-slow-food-skaane-vinsmagning/

Slow Food Skånes höstprogram 2019

Hej alla medlemmar och Slow Food vänner, här kommer höstens program. Tyvärr avled vår styrelseordförande och min livskamrat Bengt Danebring i mitten av maj. Vi fick skjuta fram vårt årsmöte där jag för andra gången valdes till ordförande. Saknaden är stor men att fortsätta arbeta för God – Ren – Rättvis Mat känns mycket angeläget.

För att förenkla vårt arbete har vi nu samlat både webbhotell och domän på samma plats och det innebär att vi har bytt webbadress från com till se. Besök också gärna vår Facebook sida, som administreras av vår sekreterare Marie Andreasson med adress https://www.facebook.com/slowfoodscania/

Träff 1 – Vingårdsvandring på Lottenlund Estate alldeles runt knuten söndagen den 8 september kl. 17

Vi besökte Lottenlund Estate, som på några år vuxit fram från en idé som väcktes under ett besök på en vingård i Toscana – att bo på en vingård fast hemma dvs. en kilometer söder om Allerums kyrka utanför Helsingborg. Vingården är under uppbyggnad och i höst skördar de för första gången. Så vi får vänta på vinet och hoppas på fler soltimmar i år.

Spännande att få möta en vinbonde, som med stor kunskap och full av energi tror och satsar på den växande trenden – Kulinarisk turism och står för hållbarhet, närodlat utan kemiska växtskyddsmedel. Och samtidigt ger möjlighet att bidra till den biologiska mångfalden på landsbygden med hjälp av sina bin, som pollinerar deras äppelodling. Tina Berthelsen är också en av initiativtagarna till REKO-ringen Kullabygden och Helsingborg, som framgångsrikt ger oss konsumenter möjlighet att handla direkt av odlare och uppfödare.

Medlemmar från vår förening gjorde en Slow Food-matresa till Scotland 16 –21 september 2019

Denna fantastiska resa var skräddarsydd av våra slowfoodare Wendy och Bosse, som bor i Skottland och guidade med besök i bl.a. Edinburgh och Orkney med fantastiska Slow Food producenter och deras unika produkter. Givetvis gavs det också tillfälle att bland annat smaka whisky- och havets läckerheter.

Träff 2 – Våra Skottlandsresenärer berättar, visar bilder och bjuder på smakprover från resan onsdagen den 16 oktober kl. 18 på Olympiaskolan

Vi ser framemot gruppens upplevelser och njuter av smakprover och vackra bilder från Skottland. Pris för medlemmar 50 och icke medlemmar 100 kr. Om dryck tillkommer är det till självkostnadspris.

Träff 3 – Guyana en pärla i Sydamerika och hemtrakt för vår styrelsemedlem Elizabeth Kahn Tublen, som bl.a. berättar om landets matkultur tisdagen den 26 november kl. 18. på Olympiaskolan

Befolkningen i Guyana delas in i sex etniska grupper. Den största som utgör nästan halva befolkningen är indier. När slaveriet förbjöds och många av de svarta slavarna flyttade från sockerplantagerna hämtades mycket arbetskraft från Indien. I övrigt är det främst britter, portugiser och kineser. Georgetown är Guyanas huvudstad och främsta hamnstad. Den grundades av holländarna på 1600-talet då landet var en holländsk koloni. 1815 tog britterna över landet. De ursprungliga indianerna utgör bara ca 10 procent av befolkningen men deras matkultur lever kvar. Elizabeth bjuder bl.a. på en gryta med ursprung från dem. Vi kommer att få uppleva en spännande och exotisk resa till hennes hemland och avsluta med att tillsammans göra en uppfriskande avslutningsdrink vars pris är exklusive kostnaden för träffen. Pris för medlemmar 100 kr och icke medlemmar 150 kr. Dryck tillkommer till självkostnadspris. Vi vill gärna ha din anmälan senast den 19 november.

Träff 4 -Diplomutdelning på Ristorante Trattoria Vente, Stortorget 20 vid Terrasstrapporna i Helsingborg torsdagen den 12 december 17.00 är inställd.

Vi hoppas kunna göra ett besök på denna restaurang vid ett senare tillfälle.

North Ronaldsay Sheep Presidia projekt

Det här skotska presidiaprojektet är väl värt att uppmärksamma eftersom det är våra medlemmar Wendy Barrie och Bo Dahlgren som iscensatt det. Fåret är den äldsta arten i norra Europa och har nu officiellt blivit Skottlands första presidiaprojekt. Det innebär att man uppmärksammar fåret och att kockar och restauranger tar upp den på menyer för dess unika smak. Att starta ett Slow Food presidia är ett sätt att undvika att rasen riskerar att försvinna och förlora biologisk mångfald.

Fåren lever på stränderna på ön Ronaldsay som tillhör Orkneyöarna. Här äter de tång och sjögräs som ger deras kött en alldeles särskild smak. År 1832 byggde man en vall runt ön för att låta fåren vistas på stränderna och stoppa dom att komma upp på själva ön. Det gjorde att rasen kunde bevaras och att man förhindrade korsning med andra raser.

North-Ronaldsay-sheep

Wendy Barries blogg

https://www.wendybarrie.co.uk/

 

Årsmötet – Nytt datum

Hej alla medlemmar och Slow Food Vänner,

Vi måste ändra datum till vårt årsmöte i maj. Nytt datum blir söndagen den 30 juni och vi ses då klockan 13.00 på Maria Park.

Årsmötet är gratis för alla medlemmar och det är styrelsen som tillagar och förbereder all mat. Vi sätter ett pris på 100 kr per person för de handplockade viner vi ska njuta av.

Fingermat och handplockade viner

  • Klassiskt frisk Manzanilla sherry, som söker sälta i miniscones med tapenadegriljerad torsk.
  • Den heta druvan Viognier, som trivs med hettan i en räkcocktail i krustad.
  • En Beaujolais, som matchar både sött och syrligt i chilikryddade kycklingspett.
  • Ett fruktigt Shiraz Cabernet, som är på jakt efter lagom sötma i piroger med färs, kycklinglever och katrinplommon samt västerbottensquiche.
  • Koncentrerat Commandaria vin med sikte på sötsaken Nötchokladtryffel.

Vi ser gärna att du anmäler dig senast den 15 maj.

Hjärtligt välkomna

Styrelsen för Slow Food Skåne

Vårens program är här

Vi börjar med biodling och honung under ledning av biodlaren Michael Lühr och fortsätter med en resa i april till Ringsjön där vi besöker Ebbatorps fågel och äter lunch på Björks Ringsjöfisk. Vi fortsätter med årsmöte i maj på temat ”Fingermat och handplockade viner” samt avslutar med en tur i juni till Helsingör och avsmakar Street Food på gamla varvsområdet.

Läs mer i PDF-filen nedan.

Hjärtligt välkomna!

Diplomutdelning på Nelly´s

Slow Food Skåne har som tradition att dela ut diplom till förtjänstfulla personer, mindre odlare och producenter som arbetar för god, ren och rättvis mat. I år tilldelades diplomen med motivation Miljana Vulovic och Carina Axelsson som båda arbetar som förskolekockar och måltidspedagoger.

Ett tjugotal av våra medlemmar kom till festligheterna på restaurang Nelly´s Food och vi började med att gratulera pristagarna med ett glas mousserande vin, blommor och vårt fina diplom.

Miljana med dotter

 

Miljana med diplom och hennes dotter till vänster.

 

 

 

Cecilia med Carinas diplom

 

Cecilia Larsson från Helsingborgs Stad tar emot diplomet tilldelat Carina Axelsson av ordförande Bengt Danebring.