Odla biologisk mångfald

För att rädda den biologiska mångfalden, måste vi äta den. Det är en del av Slow Foods filosofi. Sedan jordbrukets begynnelse, för 10 000 år sedan, har den genetiska variationen ständigt förbättrats och effekterna av ett naturligt urval, har gett oss en global genetisk mångfald av växter, grödor och landraser.

De genetiska resurserna, som länge ansetts som ett arv till mänskligheten, hotas nu av utradering. De senaste sex åren har varje månad ett djur försvunnit för alltid. I ett land har 75 % av växterna, som tagit tusentals år att utveckla, försvunnit. Denna förlust av biologisk mångfald beror till stor del på nuvarande intensiva odlings- och produktionsmetoder. Som prioriterar produktiva grödor, växter och djur och som till slut leder till en standardisering.

I dagsläget är det 14 grödor och djurraser som ger 80 % av all mat som äts på vår jord. Att bevara och skydda alla andra grödor, växter och djurarter handlar om matsäkerhet.
Denna mångfald kan fredas i gen- och fröbanker och i botaniska trädgårdar. Den största samlingen finns på Svalbard, där över 60 000 fröer ligger säkra i valv under isen.

 

Men konservering är ingen ultimat lösning, då alla växtarter och landraser överlever bättre, genom ständig anpassning och utveckling, där de får spela ut sin fulla roll.
Slow Food främjar odling av genetisk mångfald och uppfödning av gamla lantraser hos jordbrukare. Slow Food uppmuntrar konsumenten att återupptäcka alla de glömda arterna och äta dem. På så vis kan de fortsätta att existera och gå i arv till kommande generationer.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *