Handlar du ekologiskt eller köper du ”green washing”?

Allt fler konsumenter väljer livsmedel som odlats utan bekämpningsmedel, utan konstgödsel och som är rättvisemärkt. År 2011 uppgick försäljningen till över 9 miljarder i Sverige. Ett problem som uppstått för konsumenten är att det finns företag som håller på med ”green washing”, det vill säga utger sig för att vara miljömedvetna, men som inte alltid är det och passar då på att utnyttja de fördelar som finns genom att sätta ett högre pris på produkten.

Det finns en mängd märkningar på livsmedelsprodukter idag. Vi försöker här bena ut dem. Från och med juli 2010 är det gröna lövet EU:s logotype för ekologiskt jordbruk. Det gröna lövet innebär följande:

  • Användning av konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel ersätts med andra åtgärder.
  • Varierad växtföljd som ett effektivt utnyttjande av platsgivna resurser.
  • Antibiotika till djur används endast restriktivt. Om djuret får läkemedel förlängs karenstiden innan djuret slaktas.
  • Djur ska ha möjlighet att vistas utomhus och få utlopp för sitt naturliga beteende, samt ska utfodras med ekologiskt foder.
  • GMO Genetiskt modifierade organismer eller bestrålning får inte användas.

I Sverige finns det kända Krav-märket, en ekologisk märkning som kan ställa högre krav än EU:s gröna löv. Tyvärr upplever många mindre odlare och producenter, som i grunden är ekologiska, att det är för dyrt att certifiera sig.

 

Privata märkningar är tillåtna, men följande märkningar följer inte EU:s regelverk och får däför inte märkas ekologiska, eller organic, ecological, biological etc.

 

Rainforest Alliance

 

 

 

Svenskt sigill garanterar att produkten är svensk och att den kan spåras tillbaka till den gård den producerats. Man tillåter inte genmodifierade produkter, ej heller till djurfoder. Svenskt sigill.

 

 

Nyckelhålet är Livsmedelsverkets logotype och hjälper dig som konsument att hitta hälsosamma alternativ när du köper mat eller går på restaurang.

 

Varumärken som inte ger någon garanti för att livsmedlet faktiskt är ekologiskt är följande. Observera är produkten Krav-märkt gäller garantin och många gånger är produkterna ekologiska, men det finns ingen garanti, trots lockande varumärken.
Garant (Axfood), I Love eco (ICA) och Änglamark (Coop).

 

 

Vidare får produkter från jakt eller fiske inte heller märkas som ekologiska. Även om de i flesta fall faktiskt är det.

 

 

Fairtrademärkta produkter skapar förutsättningar för odlare och arbetare i utvecklingsländer att förbättra sina arbets-, löne-, och levnadsvillkor.
Men Fairtrade är ingen garanti för att produkterna är ekologiska.