Skammens pris

Slow Food International samarbetar med Bee Life, en organisation som med andra intresseorganisationer arbetar för att identifiera och försöka lösa de miljöproblem som drabbar pollinerare, speciellt då honungsbin.

I år går skammens pris till Syngenta/Bayer/BASF – som kollektivt är kända som ”bidödarna”. Bee Life anser att dessa företag utgör ett mycket stort hot mot alla pollinerare och bin. De säljer giftiga bekämpningsmedel, med höga vinster. De har en stor dominans och kontroll över det industriella matsystemet och förnekar kategoriskt den kemiska industrins påverkan på bin och ekosystem.

Public Eye Awards har satt upp en ”Awards of shame” som är en online röstningswebb där du kan rösta för att påverka ansvarslösa företag och för att rädda bin.

Ostkakan blir olaglig

Den traditionellt goda ostkakan i Småland riskerar att bli olaglig. Som vanligt är det Livsmedelsverket som lägger sig i och ser rött varje gång det handlar om opastöriserad mjölk. Man har i Småland instiftat ostkakans dag för att uppmärksamma denna maträtts kulturella betydelse. Och försöker samtidigt främja en export av ostkakan till andra länder. Men då får Ostkakans vänner trubbel, pga. Livsmedelsverkets sätt att se på opastöriserad mjölk.

Pastöriserad mjölk värms upp till 72 – 74 grader under 15 sekunder. Då räknar man med att obehagliga bakterier, som listeria, salmonella och ehec som kan förekomma i mjölk försvinner. Vid upphettningen försvinner då dessvärre också en mängd nyttiga och lättflyktiga mineraler, vitaminer och andra värdefulla egenskaper i mjölken.

Slow Food anser att opastöriserad mjölk är en tillgång som bör godkännas och finnas kvar. Under förutsättning att noggrann livsmedelshygien följs, vilket de allra flesta som hanterar opastöriserad mjölk gör, exempelvis de som tillagar Småländsk ostkaka.