GMO debatt i USA

Mer än 90 procent av alla grödor som odlas i USA som majs, sojabönor, raps och sockerbetor innehåller genetiskt modifierade organismer GMO. Processad mat som de flesta flingor, fruktjuicer, vitamindrinkar, colas, samt kyckling och nötkött innehåller alla GMO. Detta har lett till en intensiv nationell debatt i USA.

I maj i år skrev över 2 miljoner människor i mer än 50 länder under en protest på nätet mot GMO och speciellt mot Monsanto som är det ledande företaget i världen på GMO. USA:s officiella inställning är att GMO grödor är säkra, att de motstår insektsangrepp bättre och att de kan minska världssvälten.

Många med Slow Food menar att GMO är en dålig lösning och att vi bör använda försiktighetsprincipen när forskare och företag går in i DNA arvsmassan och manipulerar.

De länder som förbjuder GMO finns främst i Europa, men Sverige står utanför. Därför pågår i Skåne försöksodlingar av genmodifierad majs och raps. Många är också bekymrade över det nya frihandelsavtal som är på gång mellan USA och EU. Man menar att handelsavtalet banar väg för GMO. Läs mer här på Nya Dagbladet

Tre nya publikationer från Slow Food

Slow Food har gett ut tre nya publikationer som du kan läsa här. En handlar om biologisk mångfald, en om smakernas ark – Ark of Taste, och den tredje om Presidiaprojekt. Alla är läsvärda för Slow Food medlemmar och för andra intresserade.

Biologisk mångfald
Man tar bl.a. upp katastrofen på Irland 1845 då all potatisodling slogs ut av en svamp, eftersom man endast odlade en potatissort.

Biodiversity

Ark of Taste
Hur man bygger upp världens största förteckning av smaker, ett arv att upptäcka och bevara.

Arc of Taste

Presidiaprojekt
Hur man bildar ett Presidium, bygger upp ett nätverk med odlare och producenter och hur man organiserar aktiviteter.

Presidia